Om

Enligt en antropologisk teori är människan från början en apa som lämnade träden och savannen för stranden. Tillgången på protein och omega 3 som marin föda gav våra förfäder säga ha lett till att hjärnan kunde utvecklas, och möjliggjorde för människan att utveckla sin intelligens till den nivå som gjorde oss till homo sapiens sapiens; människan som vet att hon vet.